Bir tarafa eğilme, meyletme ...

Temayül,
Arapça temayul, (ﺗﻤﺎﻳﻞ),  eğilmek anlamına gelen meyl kelimesinden türetilmiş.
Bir tarafa eğilme, meyletme.
Bir tarafa doğru eğilme, bir tarafa meyletme.
Eğilim.  
Yönseme.  
Mecaz anlamda, bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma.
Bir tarafa veya kimseye yakınlaşma, ilgi duyma, gönlü akma.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ