Eski Yunan kentlerinde en yüksek noktada yer alan merkezi kesim...

Akropolis,
Akropol,
Akropoleis.
Eski Yunan kentlerinde en yüksek noktada yer alan merkezi kesim.
Eski Yunan kentlerinde, kentlerin yakınındaki yüksekliklere verilen ad. 
Yunanca akropolis yukarıda bulunan şehir anlamına gelir. Klasik dönem Yunanistan'ında her önemli yerleşme yerinin bir akropolisi vardı. Tapınaklar, hazinelerin saklandığı yapılar ve çeşitli kurumlar burada yer alırdı. Saldırı durumunda akropolis sonuna kadar savunulurdu. Akropolislerin en ünlüsü Atina Akropolisi'dir. Attike ovasında, deniz düzeyinden 152 m yükseklikte 270x150 boyutlarında bir kayalık olan Atina Akropolis'ine Cilalıtaş devrinde yerleşildi.Tunç devrinde (İ.Ö. yaklaşık 3000) evler ve bir kral sarayı yapıldı.Günümüze kalan görkemli yapılar, Milattan önce 5. yüzyılda devlet adamı Perikles tarafından başlatılan geniş bir yapı programı sonucunda gerçekleştirildi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ