Osmanlı Devletinde uzun süren savaşlarda düzenli ordunun yanında hizmete alınan paralı asker ...

Mirilu,
Osmanlı Devletinde uzun süren savaşlarda düzenli ordunun yanında hizmete alınan paralı asker.
Osmanlı devletinde uzun süren savaşlarda, gerektiğinde düzenli ordunun yanında hizmete alınan paralı asker. Uzayan harblerde ve askerin kifayetsizliği zamanlarında aylıkla toplanan askerler. 
Paralı asker veya Ücretli asker, 
Herhangi bir çatışmaya, çatışmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli bir menfaat veya para kazanan silahlı savaşçı veya askere denir. Paralı Asker'e Lejyoner denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ