Denk, eşit, eş...

Tay,
Tenk,
Eş, benzer.
Denk, eşit, eş.
Eski Türkçede, teng, denk, benzer demektir.
Çincede teng,  terazi, denk, eşit.
Farsça deng, kelimesinden türetilmiştir.
Bir yük hayvanının iki yanına yükletilen yüklerden her biri, tay.
Büyük bir bohça biçiminde sıkıca bağlanmış eşya veya ticari mal.
Ağırlık veya nicelik bakımından, aynı ölçüdeki şey, eşit, eş, 
Kıymeti veya niteliği bakımından, aynı değerde olan şey veya kimse, eş, akran, küfüv.
Özdeş, idantik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ