Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi ...

Tefrika,
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi.
Arapça, tefrika, (ﺗﻔﺮﻗﻪ)
Arapça, ayırmak anlamındaki fark sözcüğünden türetilmiştir.
Sürekli anlaşmazlık, ayrılık, nifak, ihtilaf
Gazete ve dergilerde arka arkaya yayımlanan ve birbirini tamamlayan yazılardan meydana gelen dizi
Mahlukatın yani masivanın varlığını dikkate alma, Hak ve halkı birbirinden ayırt eder durumda olma, fark. 

Tefrika etmek, (Bir gazete veya dergide) Dizi şeklinde yayımlamak.
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi.

Eski dilde, ikilik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ