Bir borcu azar azar ödeyerek kapatma. ..

İtfa,
Arapça, itfa, (ﺍﻃﻔﺎﺀ). 
Arapça itfa sözcüğü, sönmek anlamındaki ṭaf, ṭufu kelimesinden türetilmiştir.
Söndürme, söndürülme
Yatıştırma, bastırma, dindirme, teskin etme. 
Söndürme.
Sönüm. 

Bir borcu azar azar ödeyerek kapatma.
İngilizce: redemtion 
Borcun sonlanması 
Anonim şirket hisse senetlerinin yazılı değerlerinin şirket kâr paylarından ayrılan fonun kullanılarak pay sahiplerine ödenmesi. 

İtfa etmek, Söndürmek.
Bu anlamda itfaiye kelimesi de söndürme anlamındaki  itfa kelimesinden türetilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ