Bir şeyin herkesin gözü önünde yapılıyor olması...

Aleniyet,
Alenen,
Alenilik,
Aleni, 
Arapça, (ﻋﻠﻨﻰ).
Arapça açık ve aşikar olmak anlamındaki alen kelimesinden türetilmiştir.
Herkesin içinde ve gözü önünde yapılan, meydanda, açık.
Açıkça, açık açık, alenen.
Aleni olma durumu, aleniyet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ