Vaziyet, pozisyon...

Konum,
Vaziyet, pozisyon.
Vaziyet, eski dilde, (وضعيت )
Durum,
Durum, hal, duruş.
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.

Eski Türkçe’de yerleşilen yer, yurt anlamındadır.
Konma biçimi, konma şekli, yerleştirilme
Bir kimsenin mevkii, içinde bulunduğu şartlar, pozisyon
Bir şehir, bölge veya ülkenin başkalarına nispetle bulunduğu yer, yerleşim durumu
Bir memleketin, bir şehrin sahip olduğu ve gelişmesine tesir eden coğrafi şartların bütünü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ