Boşa gitme, ziyan olma. ..

Heba,
Eski dilde, eskimiş, heba.
Arapça heba, ( ﻫﺒﺎ– ﻫﺒﺎﺀ)
Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme.
Boşa gitme, ziyan olma.
Arapça heba, toz anlamındadır. 
Boşa gitme, ziyan olma. 
İçinde alemdeki bütün suretlerin, şekillerin meydana geldiği, fakat aslı itibariyle kendisi yok olan şey, madde, cevher.
İnce toz.  
Beyhude. 
Faydasız. 
İsraf. 
Ziyan.  
Aklı az olan.  
Toz, zerre.  
Boş, nafile.  
Faydasız, boş.  
Boşa gitme.  
Heba etmek, yitirmek, yazık etmek, elden kaçırmak.
Heba, Hibe, bağış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ