Tez canlı, ivecen...

Acul,
Arapça acul, (ﻋﺠﻮﻝ)
Arapça, acele, çabuk olmak anlamındaki acul kelimesinden türetilmiş.
Aceleci,
Hızlı, çabuk.
Çok aceleci, tez canlı, telaşçı, sabırsız (kimse).
Tez canlı, ivecen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ