Güvenlik ...

Emniyet,
Güvenlik.
Güven, inanma, itimat.
Tehlikeden uzak bulunma, emin olma durumu, güven, emniyet, asayiş.

Arapça, emniyet, (ﺍﻣﻨﻴّﺖ) 
Arapça, emniyyet sözcüğü, korkusuzluk, eminlik anlamına gelen emn kelimesi ve  mastar eki (-iyyet)  ile türetilmiştir.
Polis teşkilatı.
Teşkilat.

İnanma, güvenme, güven, itimat
Tehlikeden uzak bulunma, korkusuzluk, güvenlik
Millet güvenliğini sağlayan teşkilat, polis işleri.
Güvenlik işlerinin yürütüldüğü resmi yer
Bir ateşli silahın kazara ateş almasını önleyen düzenek.
Bir cihazda güveni sağlayan parça.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ