Kadın üzerinde tam bir egemenlik hakkına sahip olduğuna inanan erkek...

Maço,
Moco,
Fransızca macho
İng. Macho
İspanyolca, macho, erkek (eril).
İriyarı, sert erkek. 
Büyük taşçı çekici, balyoz.
Erkek; iri yarı, sert erkek.
Sert karakterli, kaba erkek.
Kadın üzerinde tam bir egemenlik hakkına sahip olduğuna inanan erkek.
Zengin olmakla birlikte görgüsüz ve kaba saba erkek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ