Cinsel gücü olmayan (erkek) ...

Puluç,
Puluç, (buluç),
Eski dilde, İnnin.
Arapça, el acuzi.
Et tita,
Ciması mümkün olmayan kimse.
Farsça, süst endam.
Erliksiz kişi.
Erkekliği olmayan kimse, innin, süstendam.
İktidarsız,
Cinsel gücü olmayan (erkek).
Cimaa kaadir olmayan kişi, erkek.
Cinsi ilişkide güçsüz olan, iktidarsız, ananet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ