Egemenlik ...

Hakimiyet,
Hükümranlık, 
Arapça, hakimiyet (ﺣﺎﻛﻤﻴّﺖ)
Arapça hakim, hükmeden anlamındaki hakim kelimesinden türetilmiştir.
Hakimiyyet, Egemen olma durumu. 
Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, 

Hakim olma, buyruğunu yürütme durumu, hükümranlık, egemenlik
Üstünlük.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ