Güvence akçesi. ..

Depozit,
Deposito,
İng. deposit,
Frn. dépôt,
İtal. deposito,
Taahhüt edilen bir iş için sonradan geri alınmak üzere yatırılan teminat parası.  
Güvence akçesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ