Afganistan’da, yaşayan inançları, kökenleri ve fizyonomileri farklı bir etnik bir grup ...

Hazaralar,
Garçe Türkleri,
Hazaralar, Afganistan nüfusunun yaklaşık %9'unu oluşturan etnik grup. Hazaralar, çoğunlukla Şii inancına sahiptirler. Hazaracat veya Hazaristan bölgesinde yaşarlar. Afganistan'daki en kalabalık üçüncü etnik gruptur olup Pakistan'daki Hazara nüfusunun çoğu Ketta şehrinde yaşar. Moğol kökenli oldukları sanılıyor. Hazaralar, Moğollardan önce Garze (Garçe) Türkleri olarak biliniyormuş.

Afganistan etnik gruplar;
Beluçlar. 
Hazaralar. 
Tacikler. 
Özbekler. 
Aymaklar. 
Paşailer,
Nuristaniler. 
Pamiriler. 
Türkmenler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ