Yergi, hiciv ...

Satir,
Yergi, 
Hiciv.
Hicviye, 
Hica, 
Taşlama,
Fransızca,  satire.
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hicviye, hiciv, satir.
Bir kişiyi, toplumu, bir nesneyi, yeri, inancı, gidişi ve bunların eksik, biçimsiz yanlarını ele alarak acı, alaycı bir dille anlatan koşuk türü. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ