Bir yaşını geçmiş dişi sığır ...

Düve,

Bir yaşını geçmiş dişi sığır.
Dana,
Sığırların altı aylıktan bir yıllığa kadar olan erkeğine dana, altı aylıktan gebelik dönemine kadar dişilerine düve, erkeğine boğa denilmetedir. Boğanın inenmişe yani (burulmuşuna) tosun denilir.
Bir yaşını geçmiş dişi dana' ya düve denir.


Sığırın doğumundan altı aylığa kadar olan erkek ve dişi yavrularına buzağı denir.
Sığırın altı aylıktan bir yaşına kadar olan yavrusu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ