Görüş, bakış...

Rüyet,
Arapça, (ﺭﯘﻳﺖ) 
Görme, bakış, görüş.
Bakma, araştırma. 
Yönetme, nezaret etme, çevirme, idare etme. 
Görüş, bakış.
Görme.
Görüş, fikir, düşünce.
Eskiden Ramazan ayının başlamasını tespit etmek için hilal gözlenirdi. Hilal görününce ramazan başlardı. Bu gözleme işine de rüyet-i hilal denirdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ