Şamatacı, edepsiz...

Şeremet,
Şamatacı, edepsiz.
Edepsiz, şamatacı,
Zillimaşa atlı, şeremet,
Çok gürültü patırtı yapan, gürültücü (kimse).

Şeremet kelimesin bazı yörelerde anlamı; 
Çalışkan, becerikli, eli çabuk, çevik. 
İvecen, tez canlı.
Coşku, heyecan.
Yüğrük (at).


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ