Ölçek, ölçü...

Mikyas,
Scale,
Ölçek, ölçü.
Bir şeyi ölçmek için birim kabul edilen ölçü.
Tahıl ölçmekte kullanılan kap.
Dört okkaya denk ağırlık ölçüsü.
Bir resim veya haritada görülen uzunluklarla bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki nispet, mikyas.
Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm.

Ölçek kelimesi Giresun yöresinde küfe anlamında kullanılır.



Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ