Kıldan örülen ip...

Zimel,
Kıldan örülen ip.
Zimel kıldan örülen ip. (Sivas yöresinde)

Örme, 
Kıldan örülmüş kalın ip.

Kazıl, 
Kıldan bükülmüş, çuval dikmekte kullanılan ip, sicim.

Depme, 
Potur, Kıldan dokunan pantalon.

Palaz, 
Kıldan kalın örgü çadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ