Sağlam, kuvvetli ...

Ekid,

Ekide, 
Ekid(e),  
Pek,
Berk, 

Sağlam, metin, muhkem. 
Sarih, kesin, açık, kati, muhakkak. 
Kuvvetli, Tekidli. 
Sağlam, kuvvetli.
Sarih, kesin, açık,  muhakkak. 
Kuvvetli, tekidli. 
Sağlam, metin, muhkem. 
Sağlam, kuvvetli, 
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil, 
Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli. 
Sağlam, dayanıklı olan. 
Gerçek, inanılır bir temeli olan. 
Herhalde muhakkak, 
Zarar görmemiş, bozulmamış. 
Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli.  
Ribat, Sağlam yapı.   

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ