Japon müziğine özgü bir tür yan flüt ...

Ryuteki,
(Müzik) 
Ejderha flütü,
Bambudan yapılmış bir Japon enine flütüdür. 
Japonya'nın imparatorluk sarayıyla ilişkili Şinto klasik müziği olan gagaku'da kullanılır. Ryuteki sesinin, göksel ışıklar (sho ile temsil edilir) ve yeryüzünün insanları (hichiriki ile temsil edilir) arasında gökyüzüne yükselen ejderhaları temsil ettiği söylenir. Ryuteki, gagaku'da özellikle Çin tarzı şarkılar çalmak için kullanılan üç flütten biridir. Saha, komabue'ninkinden daha düşük ve kagurabue'ninkinden daha yüksektir.

Nokan,
Oteki,
Gagaku,
Japon müziğine özgü bir tür yan flüt.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ