Eski Mısır inanışında insan ruhu...

Ka,
(soul, spirit).
Eski Mısır'da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç.
Eski Mısır inanışında insan ruhu.
Ka, Ruh ya da ruhu (insan) anlamına gelir.
Mısırlılar bir kişinin ruhunun birçok yerinde olduğuna inanıyordu.
Tüm insanlar ve onların ruhlarının parçaları Khnum adlı koç başlı tanrı tarafından çamurdan yapılan bir heykel olarak betimlendi. Bu parçaların her birine ka denirdi.
Yani ruh, insan ruhu, ka.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ