Eski Türkçe'de güler yüz gösteren, hoş davranan ...

Mültefit,
İltifatkar.
Arapça mültefit, (ﻣﻠﺘﻔﺖ) 
Arapça iltifat kelimesinden türetilmiştir.
İlgi ve güler yüz gösteren, iltifat eden (kimse)
Dikkate alan, önem veren (kimse)
Eski Türkçe'de güler yüz gösteren, hoş davranan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ