Eski Türkçe'de tapınma veya taparcasına, delicesine sevme ...

Perestiş,
Farsça, Perestiş, (ﭘﺮﺳﺘﺶ) 
Farsça, tapmak anlamındaki perestі kelimesinden, perestiş kelimesi türetilmiştir.
Tapma, tapınma. 
Taparcasına sevme, tapma derecesinde sevgi duyma.
Tapınma veya taparcasına, delicesine sevme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ