Eski Türkçe'de tapınma veya taparcasına, delicesine sevme ...

Perestiş,
Farsça, Perestiş, (ﭘﺮﺳﺘﺶ) 
Farsça, tapmak anlamındaki perestі kelimesinden, perestiş kelimesi türetilmiştir.
Tapma, tapınma. 
Taparcasına sevme, tapma derecesinde sevgi duyma.
Tapınma veya taparcasına, delicesine sevme.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ