Gönül ...

Dil,
Farsça, dil, (ﺩﻝ)
Almanca, Gemüti
Gönül,
Yürek,
Köngül, (Eski Türkçe)
Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı
İman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü bütün duyguların kaynağı olduğu kabul edilen kalbin manevi yönü, yürek, dil.
Duyguların, ruhsal kıpırdanmaların, iç çabaların taşıyıcısı. 
Kişiyi Tanrı'yla, insanla ve dünyayla içten bir ilişki içine koyan, ruhun derinliklerindeki güç. 
Duygu bağlılığı yetisi.
Tasavvufda Allahın insanda tecelli ettiği yer, tasavvufi aşkın kaynağı.
Gönül, Sevgi, aşk, muhabbet
İstek, arzu, meyil, heves. 
Kabul, razı olma, rıza.
Hatır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ