Üzüm tanesi biçiminde olan ...

İnebi,
Arapça, İnebi, (ﻋﻨﺒﻰ) 
Eski dilde, Osmanlıca.
Üzüm tanesi biçiminde olan.
Üzüm tanesi şeklinde olan, üzümsü.


İneb, (ﻋﻨﺐ) 
Arapça, Üzüm, ineb.
İneb-i kelb, İt üzümü. 
İnebüd düb, Ayı üzümü, koca yemiş. 
Ribes, İnebül efrenc, Frenk üzümü.

İnebe,
Arapça inebe, (ﻋﻨﺒﻪ).
Üzüm tanesi.
Taneli meyvelerin ortak adı.
Vücuttaki üzüm tanesine benzeyen bezelerden her biri.
Gözün şeffaf tabakasında meydana gelen yara ve bundan ileri gelen göz veremi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ