Ülkeye girip çıkan malları kontrol etmek ve bu husustaki mevzuatı uygulamakla görevli devlet teşkilatı...

Gümrük,

Gümrük Muhafaza Teşkilatı,
Arapça, Rüsumat, (ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ) 
Eskiden gümrük idaresine verilen isim.
Arapça,  rusum, Vergiler, resimler.
Rumca kumerki.

Yunanca, kumerkion,
Latince kumerkion,
İngilizce: customs, duty, customs authorities, customs house, customs office,
Fransızca: douane, administration de la douane, bureau de la dounae.
Azerbaycan: gömrük.
Rusça: tamojn'a
Gümrük kelimesi, Türkçe’den Farsça’ya da geçmiştir.

Bir ülkeye başka ülkelerden giren veya bir ülkeden başka ülkelere çıkan ve yasaların tanıdığı ayrıcalıklar dışında kalan her türlü eşyadan alınan vergi, resim.
Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu. 
Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer. Ülkeye girip çıkan malları kontrol etmek ve bu husustaki mevzuatı uygulamakla görevli devlet teşkilatı. Bu teşkilatın çalıştığı yer.

Hudutlarda kurulan gümrük teşkilatının ismi Latince comerium, Türkçe gümrük haline gelmiş ve bu Türkçe şekliyle Arap memleketlerine girmiştir. Türkçe bu manada kullanılan damga da Rusça’ya tamojni olarak girmiş, kullanılmıştır.

Eskiden gümrük koruma memurlarının amirlerine verilen ad, Didenbaşı.

Gümrük kelimesinin diğer anlamları;
Ağzı ve sapı kırılmış testi.
Küçük kulaklı koyun, keçi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ