Enformatik ...

Bilişim,
Enformatik,
İngilizce: informatics, 
Fransızca: informatique,
Bilginin bilgisayar vb. elektronik cihazlarla toplanması, işlenmesi, saklanması ve gelişen iletişim teknolojileri aracılığıyle paylaşılması.
İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.
İnsanların teknik, ekonomik ve sosyal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik laboratuvar aracılığıyla, düzenli ve akılcı bir biçimde işlenmesi bilimi,
Ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi. Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ