Aşık kemiğine ve oyununa verilen ad ...

Pete,
Aşık kemiğine ve oyununa verilen ad.
Pete, Samsun Vezirköprü yöresinde aşık kemiğine  denir. 
Aluk, Akat, Alçı, Aşşıh, Aşuh, 
Kajık (Sibirya, Tıva Türklerinde verilen isim)
Aşık kemiği.

Koç, koyun, keçi gibi küçük baş hayvanların arka ayak bileklerinden çıkarılan dikdörtgen biçimli, dört farklı yüzü olan kemiğe aşık, bununla oynanan oyuna da şık oyunu denir. Aşık oyunu, genellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal yörelerde, daha çok erkek çocuklarla oynanır. Aşığın yüzleri çeşitli yörelerde cuk (çik), buk, tök, tok, alçı, togan, bey, gong, kazak, allı olarak isimlendirilir. 

Ayrıca pete sözcüğü, Kastamonu, Balıkesir ve Çankırı civarlarında mendil anlamında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ