Bir söz veya davranışa bilinen anlamından başka bir anlam verme, başka bir mana ile yorumlama ...

Tevil,
Bir söz veya davranışa bilinen anlamından başka bir anlam verme, başka bir mana ile yorumlama.
Görünür anlam dışında bir başka anlamda kabul etme.
Arapça tevil, (ﺗﺄﻭﻳﻞ) . 
Arapça, tevil sözcüğü, geri dönmek anlamındaki evl kelimesinden türetilmiş. 
Bir söz veya davranışa bilinen anlamından başka bir anlam verme, başka bir mana ile yorumlama.
Kuran-ı Kerim’i ve diğer kutsal metinleri farklı bir görüşle yorumlama.
Eski dilde, Durum, biçim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ