Cisimleştirme. ..

Tecsim,
Arapça tecsim, (ﺗﺠﺴﻴﻢ), 
Vücut verme, 
Cisim durumuna getirme.
Arapça, cesamet kelimesi; büyük, iri olmak anlamındadır. Buradan türetilmiş olup, vücut verme, cisim durumuna getirme anlamındadır.
Cisimleştirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ