Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma, danışma, fikir alma ...

Meşveret,
Arapça meşveret, (ﻣﺸﻮﺭﺕ)
Arapça, meşveret, 
Bir konu hakkında tecrübeli kimselere, o konuyle ilgili olanlara danışma.
Fikir alma, müşavere etme.
Fikir alış verişinde bulunmak için yapılan toplantı.
Meşveret etmek, Fikir alış verişinde bulunmak, danışmak.
Eski dilde, Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma, danışma.
İki veya daha fazla kişinin birbiriyle fikir alışverişinde bulunması.

Kars-Arpaçay yöresinde, meşveret sözcüğü müşavere, danışma anlamında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ