Yazılışları ayrı, fakat birbirine yakın seslerle yapılan uyak ...

İkfa,
Arapça ikfa, (ﺍﻗﻔﺎﺀ) 
İkfa kelimesi, arapça izlemek anlamındaki  ḳafv fiilinden türetilmiştir.
Yazılışları ayrı olduğu halde sesleri birbirine yakın olan harflerden kafiye yapma.
Eski yazıda sesleri bir olan ayrı harflerle uyak yapma.
Yazılışları ayrı, fakat birbirine yakın seslerle yapılan uyak.
İkfa, Divan edebiyatı terimidir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ