Taşkömürü ...

Huy,

Taş kömürü.
İngilizce: bituminous coal,
Fransızca: charbon de terre, 
Almanca: Steinkohle.
Maden kömürü.
Antrasit,

Jeolojik zamanlar içinde dönüşüme uğrayıp büyük bir kalori gücü kazanan, bitki fosillerinden oluşmuş tabii katı yakıt, maden kömürü.
Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin kayaçtır. Karbonca ve uçucu özdeklerce zengin bir tür kömür. Taşkömürü torkugillerden oluşur.

Taşkömürü, Ülkemizde en çok Zonguldak ilinde bulunan bir doğal kaynaktır. Zonguldak, yeraltı kaynakları açısından zengin illerden biridir. Zonguldak' ta taşkömüründen başka, alüminyum (boksit), demir, manganez, barit, dolamit, kalker, kuvarsit, şiferton yatakları bulunmaktadır. Bunlardan manganez, kalker ve şiferton yatakları işletilmektedir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ