Okkanın dörtyüzde birine eşit olan eski bir ağırlık ölçüsü ...

Dirhem,
(Direm) 
Okkanın dörtyüzde birine eşit olan eski bir ağırlık ölçüsü. 

Okka ağırlığı kullanıldığı yerlere ve muhitlere göre değişir. 
Dörtyüz dirhemlik bir  ağırlığa eşit kabul edilir.  
3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsüne Dirhem (Direm) denir. Okkanın dört yüzde birine eşit olan bu ağırlık, 3,207 gr. dır. 
Günümüzdeki üç gram olarak yuvarlak hesaplarda kullanılır. 
Şeran, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı bir okka kabul edilmiştir. 

Dirhem' in diğer bir anlamı ise; Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para, Akça. Bir tür gümüş para olup Araplarca Gümüş paralara dirhem adı verilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ