Vücuda giren ve vücut tarafından yabancı madde olarak kabul edilen herhangi bir bakteri, virüs ya da kimyasal maddelere verilen ad ...

Antijen,

Vücuda giren ve vücut tarafından yabancı madde olarak kabul edilen herhangi bir bakteri, virüs ya da kimyasal maddelere antijen adı verilir. 
Antijen testleri, kişinin hasta olup olmadığını, yani akut enfeksiyonun varlığını tanımlayan testlerdir. 

Antijen adı verilen yabancı maddelere karşı savaşmak için, vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olarak üretilen proteinlere ise antikor denir. Antikor testleri ise kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.

PCR testi; 
Covid-19 virüsünü tespit etmek amacıyla burun ve ağız içinden özel bir çubuk ile alınan sürüntüden yapılan testtir. PCR test sonucu 24 saat içinde çıkmaktadır. Gerektiğinde PCR testi belli aralıklarla tekrar edilmektedir. Covid-19 teşhisinde elimizdeki en güvenilir yöntem PCR testi olduğu için yalnızca test sonucu pozitif olanlar hasta olarak kabul edilmektedir. PCR test sonucu negatif olduğu halde hastalık belirtileri, laboratuvar testleri ve akciğer tomografi bulguları Covid-19 ile uyumlu olan ve tedavi edilen hastalar bulunmaktadır. Covid-19 virüsü ile bulaş olduktan sonra genellikle 7. günden itibaren IgM adını verdiğimiz antikor tespit edilir. Ortalama 14. günde en yüksek düzeylerine ulaşır. Daha sonra azalarak tespit edilemez. IgM düzeyinin azalmaya başladığı 14. günden itibaren diğer bir antikor olan IgG artmaya başlar. Hastalığın büyük oranda düzeldiği 28. günde en yüksek seviyelerine ulaşır. Daha sonra bir miktar azalmakla birlikte IgG seviyeleri uzun süre yüksek kalır. 
IgG bağışıklığın göstergesidir. Covid-19 virüsü bulaşanlarda hastalık belirtileri 2-14 gün içinde görülebilmekle birlikte en sık 5-7. günlerde ortaya çıkmaktadır.

Antikor testi;
PCR testinden farklı olarak antikor testlerine kandan bakılır. Test sonucu 15-20 dakika gibi kısa sürede çıkmaktadır. Antikor testleri sıklıkla toplumun ne kadarında bağışıklık geliştiği veya kaç kişinin farkında olarak veya olmayarak hastalığı geçirdiğini anlamada tarama amaçlı olarak kullanılır.

Bu bilgiler Prof. Dr. Müslüm Çiçek tarafından gazetede bilgi amaçlı yayınlanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ