Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme. ..

Temerrüt, 
Eski dilde, temerrüd,
Arapça temerrud, (ﺗﻤﺮّﺩ)
Arapça temerrud, isyan etmek anlamındaki merade kelimesinden türetilmiş.
Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.
Ek faiz ödememe durumu.
Dikkafalılık, kafa tutma, direnme.
Eski dilde temerrüt,
Temerrüt,
Temerrüd,
Direnim.
İnat etme, karşı durma, kafa tutma.
Borcunu ödememekte direnme.

Temerrüt faizi, 
Zamanında ödenmeyen borç için daha sonra ödenen ek faiz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ