Genellikle yakmak için kullanılan iri saman ...

Kes,

Halk dilinde,
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman.
İri saman.
Samanın irisi.
Dövülerek saman yapılan ot. 
Harman savrulduktan sonra yerde kalan taşlı ve samanlı buğday.
Samandan çıkan ve ancak yakmaya yarayan kaba saman artığı.
Tanesi alınmış mısır koçanı. 

İri saman. 
Harman veya başka işlem sırasında tohumlardan ayrılan, bitkinin diğer kısımlarıyla birlikte genek yaprakları, kavuz ve diğer tane örtü kısımları ve bazen da kuru ot veya sapların kabaca doğranmış durumu.

Ayrıca Kes,
Kes, spor ayakkabısı anlamındadır.
Ayak bileklerini de içine alan kapalı jimnastik ayakkabısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ