Anarşizmin en önemli kuamcılarından biri olan Rus devrimci ...

Kropotkin,

Pyotr Alekseyeviç Kropotkin 
D. 9 Aralık 1842 - Ö. 8 Şubat 1921)
Anarşist, Komünist Rus yazar,
Anarşizm kuramcısı.
Anarşizmin en önemli kuamcılarından biri olan Rus devrimci.
Kropotkin kendisiyle aynı dönemde yaşamış ve benzer şartlarda yetişmiş olan Bakunin ile hayatı boyunca hiç karşılaşmamıştır.

Aynen Bakunin gibi gençliğinde iyi bir eğitim alan Kropotkin’in anarşist görüşleri zamanla Bakunin’den farklılaşmaya başlayacaktır.  Kropotkin için toplumsal devrim bir yönetimin yaratılması gibi bir sonuç doğurmamalıdır ve devrimin asıl amacı toplumsal eşitliği sağlamak olmalıdır. Azınlık ise elindeki toplumsal üretim araçlarının hepsini topluma tekrardan iade etmelidir. 

Kropotkin’in burada toplumdan kastı kendisini doğrudan ilgili bireylerinin oluşturduğu komündür. Bu noktadan hareketle Kropotkin malların ve hizmetlerin herkesin çıkarına ücretsiz olarak sunulması gerektiğini düşünmektedir. Ona göre mal ve hizmetlerin toplumda bölüşülmesinin ölçütü ihtiyaca göre olacaktır. Kropotkin’e göre sosyalizmin yönetimsiz şekli olan anarşizm, öncelikle bütün sosyalistler gibi toprağın, sermayenin ve makinenin toplumun ortak mülkiyeti olması ve zenginliğin üreticileri tarafından ortak bir şekilde yönetilmesi gerektiğini öngörür. Kropotkin’e göre özel mülkiyet komünist yöntemlerle ortak mülkiyet haline getirilecektir

Pyotr Kropotkin 8 Şubat 1921 yılında öldü. 
Bolşevik lider Lenin'in kişisel izni ile Novodevichy mezarlığında anarşistler tarafından büyük bir cenaze töreni düzenlenir.

Rus anarşistlerinin bulunduğu listedir.
Aleksei Borovoi, Anatoli Lamanov, Anna Kuliscioff, 
Boris Pilnyak, 
Dmitri Ivanoviç Popov, 
Gregori Maksimoff,
Leo Tolstoy, Lev Chernyi,
Mikhail Bakunin,
Peter Arşinov, Peter Kropotkin, 
Sam Dolgoff, Sergey Neçayev,
Vera Figner, Victor Serge, Vladimir Chertkov, Volin.

BAKUNIN

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ