Şüphe ...

Şek,
Arapça şubhe, 
(ﺷﺒﻬﻪ),
Şüphe, Şübhe,
Kuruntu,
Kuşku,
Endişe,
Vesvese,
Gasavet,
Acaba,
Gümaan,
İşkil,
İkicik,
Tereddüt,
Kararsızlık,
Zan,
Bir hususla ilgili gerçek veya doğrunun ne olduğuna kesin biçimde karar verememe durumu, bu kararsızlıktan doğan ve tam bir hüküm vermeyi engelleyen tereddüt, kuşku, şek.
İhtimal üzerine hüküm verme, zan.
Vesvese, kuruntu.
Tam olarak inanmama, imandaki zaaf hali olup karşıtı, yakin.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ