645'te başlayan Japon çağlarının genel adı ...

Nengo,
(年号)
645 yıllarında başlayan Japon çağlarının genel adı.
Nengo, Çin tarihindeki çağları örnek alan ve 645 yılında başlayan Japon çağlarının genel adı.
Zaman içinde Japonya' da zaman ölçümü maksadıyla farklı sistemler kullanılmıştır. 645 yıllarında başlayan Japon çağlarına nengo denmiştir. 

Modern Japan dalına ait son çağlar ise şunlardır.;
Meiji dönemi, Meiji devri, (23 Ekim 1868 - 30 Temmuz 1912)
Japonya tarihinde İmparator Meiji'nin saltanatını kapsayan dönemdir.
Aydınlanmış Yönetimin Dönemi. Japonya tarihinde İmparator Meiji'nin saltanatını kapsayan dönemdir. 
1912 yılında İmparator Meiji'nin ölümünden sonra İmparator Taisho tahta oturdu ve Taişo  dönemi (1912-1926) başladı.

1926 yılından sonra İmparator Showa, Showa dönemi (1926-1989) başladı ve 1989 da bitti. 
30 yıldır tahtta olan Akihito dönemi ise  barışın teşviki  anlamına gelen  Heisei (1989-2019) olarak adlandırıldı. 

2019 yılında yani günümüzde Japonya’da yeni imparatorluk çağının adı Reiwa olarak açıklandı. Japonya İmparatoru Akihito'nun, Heisei adıyla bilinen dönemi (1989-2019) tahtan çekilmesiyle ülkede yeni bir imparatorluk çağı başladı. Son İmparator Naruhito (2019- .... )  ile yeni çağ başladı. Resmen açıklanan yeni çağın adı iyi-güzel, düzen-kural, uyum-barış anlamlarına gelen Reiwa oldu. Yeni çağın adı başta takvimler olmak üzere hayatın bir çok alanında kullanılacak. Japonya'da her imparator değişikliğinde yeni bir çağ başlar eski çağ biter.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ