Afrika müziğine özgü, bir dizi bambu dilden oluşan bir çalgı...

Mbira,

Kalimba,
Parmak piyanosu.
Afrika müziğine özgü, bir dizi bambu dilden oluşan ve parmak piyanosu da denilen çalgının adı.
Afrika müziğine özgü, bir dizi bambu dilden oluşan bir çalgı. Bir dizi metal ya da bambu dilden oluşan Afrika'ya özgü bir çalgı.

Likembe; Afrika müziğine özgü, bir dizi bambu dilden oluşan bir çalgı.
Vibrafon; Bir dizi çelik dilden oluşan vurmalı çalgı.
Udu; Afrika'ya özgü, testiye benzer vurmalı bir çalgı.
Balafon; Değişik boyda, sert ağaçtan yapılmış tuşlardan oluşan bir Afrika çalgısı.
Vuvuzela; Güney Afrika'ya özgü, tiz ses çıkaran üflemeli bir çalgı.
Amaminda; Afrika'ya özgü, ağaç gövdelerinden yapılan bir tür ksilofon.
Ngoma; Afrika müziğine özgü özellikle Angola'da kullanılan, ağaçtan yapılma ve silindir biçiminde bir el davulu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ