Üstü toprakla örtülü saman yığını ...

Noda,
Üstü toprakla örtülü saman yığını.
Toprak örtülü samanlık.
Taneli ya da tanesiz saman yığını.
Üstüne toprak örtülmüş saman yığını.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ