Hacir, Bir kişinin mahkeme kararıyla medeni haklarını kullanmaktan yoksun kalması ...

Hacir,
Hacr,
Kısıtlama,
Arapça, hacr, (ﺣﺠﺮ)
Bir kişinin mahkeme kararıyla medeni haklarını kullanmaktan yoksun kalması.
Bir kimseyi, kanunun kabul ettiği bir sebeple kendi malını ve haklarını istediği gibi kullanmaktan menetme, kısıt.
Medeni Kanun'a göre çeşitli haklarını kullanmaya yetkili olan kişinin bu haklarını mahkeme kararı ile elinden almak, haklarını kullanma bakımından kısıtlamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ