Ortadoğu ülkelerinde yaşayan Çingenelere verilen ad ...

Domlar, 
Çingeneler, aslen kuzey Hindistan kökenli olup günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan göçebe bir halk. 
Çingene anlamında Türkiye'de Roman sözcüğü kullanılır.


Ortadoğu halkları tarafından; Çingene, Abdal, Aşiret, Bareke, Arnavut, Domlar, Gewende, Haddadin, Haciye, Halebi, Haramshe, Kaoli, Nawar, Zott, Ghajar, Gaodari, Krismal, Karaçi, Mıtrıp, Qarabana, Qurbet, Tanjirliyah gibi isimlerle adlandırılan kökenleri Hindistan’a dayanan, peripatetik (etrafta dolaşanlar) topluluklardan oluşuyor.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ