Merhamet, acıma, esirgeme, şefkat ...

Atıfet,
Merhamet, acıma, esirgeme, şefkat.
Arapça Aṭifet, Eski dilde, İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet.  
Eski dilde, Karşılık beklemeden gösterilen sevgi.
Arapça, Atıfet  (ﻋﺎﻃﻔﺖ),
Arapça, Atifet, meyletmek, şefkat göstermek anlamındaki aṭf  kelimesinden türetilmiştir.
Karşılık beklemeden verme, ihsan etme, cömertlik, kerem.
Merhamet, acıma, esirgeme, şefkat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ