Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı geometrik soyut sanat türü ...

Opart,
Op art,
Optik yanılsamaları kullanarak resim yüzeyi üzerinde hareket izlenimi oluşturmaktadır.
Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı resim akımı.
Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı geometrik soyut sanat türü.
Optik yanılsamayı ön plana tutan geometrik soyut sanat türü.

20. yüzyılın soyut sanat akımlarından olan Op Art 1960’lı yıllarda Avrupa’da ortaya çıkarak uluslararası sanat ortamında yaygınlaşmıştır. Sanatın temel özelliği, iki boyutlu bir yüzeyde üç boyut etkisi yaparak algıda yanılgılar yaratmasıdır. Op Art genellikle resimlerin etrafında hareket ederek keşfedilebilen ve harekete geçirebilen optik etkiler üzerine tasarlanmıştır. Cetvel, gönye ve pergel kullanımının çizim için büyük önem arz etmiş olması ise bu biçimleme sanatını bilimle buluşturmuştur. Op Art, geometri ve matematiği estetikle birleştiren ve soyut resim alanı içinden türeyen; video, grafik, heykel ve moda gibi sanatsal alanların bünyesinde kendini geliştirmeye devam etmiştir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ